Co-creatie is geen nieuw, hip concept. Het gaat om ‘samen creëren’, van een trouwfeest over een themaweek op school tot een heel nieuw project binnen bijv. je onderneming of stad, en dat doen we al sinds mensenheugenis.
Waarom heet het dan niet gewoon ‘samenwerken’?
De term co-creatie wil een aantal principes sterker naar voor schuiven, zoals: 
  het hele systeem wordt betrokken; dus iedereen die nodig is om de droom waar te maken of het project te doen slagen
  iedereen wordt in één ruimte gebracht, zodat mensen echt kunnen verbinden met en bouwen op elkaar
  alle betrokkenen nemen verantwoordelijkheid en zijn dus eigenaars
  het uitgangspunt is de ‘common ground’
  meningsverschillen worden gebruikt voor vernieuwing
  de begeleider is een facilitator, een procesdeskundige; geen leider die inhoud en uitkomst bepaalt

Co-creatie heeft dus erg veel gelijkenissen met coaching: ik help uitzoeken wat je/jullie precies wil(en), en ik ondersteun je/jullie om dat waar te maken.   

Ik faciliteer co-creatietrajecten voor particulieren en voor teams/instellingen uit onderwijs en de social-profit sector.

Particulieren

Je wil iets organiseren, en je wil het zélf doen in plaats van het uit te besteden. Het is jouw/jullie ding en je wil het zo persoonlijk en authentiek mogelijk uitwerken!
Anderzijds twijfel je hoe je daar nu juist aan moet beginnen. Je hebt er geen ervaring mee. Je denkt dat je misschien niet creatief genoeg bent, niet genoeg skills in huis hebt. Of je vreest dat het je boven het hoofd gaat groeien. Kortom: je zoekt inspiratie en ondersteuning, iemand die mee het proces en de tijdslijn bewaakt, jou/jullie in je kracht zet om te komen tot originele ideeën en realistische plannen, mensen kan samenbrengen en laten samenwerken, …

Die iemand kan ik voor jou/jullie zijn!

Enkele voorbeelden:

  Trouwfeest, jubileum
  Geboorte, en bij een eerste kind ook het mama/papa worden 
  Afscheid, herdenking
  Andere overgangen die bijzondere aandacht verdienen: naar het secundair onderwijs (alternatieven voor communie- en lentefeesten), naar een samengesteld gezin, …
  Initiatieven samen met buurtbewoners
 

Als eigenaar van je project, beslis je zelf hoe intensief en hoe lang je mijn ondersteuning wil. Dat kan gaan van eenmalig (een brainstormsessie met een concreet en gedragen idee als uitkomst) tot maandelijks of wekelijks, of wisselend afhankelijk van de fase van het project.
Indien gewenst kan u mij naast de procesbegeleiding ook inschakelen voor concrete vormgeving van bepaalde aspecten (zoals de presentatie van geboortetraktaties of aandenkens aan je huwelijksfeest).

MAAK! je dromen waar en contacteer me alvast voor een gratis en vrijblijvende kennismaking en vraagverheldering!

Scholen en ondernemingen

Je wil als team, organisatie, school een project opzetten of vernieuwingen uitwerken, en je wil het zélf doen in plaats van het uit te besteden; het samen vormgeven ‘van onderuit’. Je gelooft dat jullie de draagkracht en de motivatie hebben om dit waar te maken. Tegelijk wil je er in alle rust op kunnen vertrouwen dat het proces in goede banen wordt geleid, dat iedereen betrokken is en blijft, dat er extra expertise of vorming aangeboden wordt waar nodig, dat jullie tot een gedragen eindresultaat komen én een (nog) sterker team gaan vormen.

Hier kan ik als extern facilitator mijn schouders onder zetten.

Enkele voorbeelden:

  De traditionele teamdagen (of klasdagen, of …) over een andere boeg gooien en vormgeven samen met en vanuit de talenten van de medewerkers (en/of de leerlingen, de gebruikers)
  Aan de slag met nieuwe (leer- of beleids-)plannen: met een open blik samen nieuwe kansen benutten
  Een nieuw project op poten zetten, of een bestaand project hertekenen naar nieuwe omstandigheden/ vereisten
  Beleidsvorming, bijv. het tuchtbeleid op school herwerken vanuit een herstelgerichte visie
  Een schoolinterne time-outwerking inrichten
  Samen naar een ervaringsgerichte aanpak van begeleiden of lesgeven
  Participatief werken invoeren op alle niveaus (met jongeren, ouders, begeleiders,…)
 

We werken projectmatig, met een procesgerichte invalshoek.
Als team of organisatie blijven jullie zelf eigenaar van het project of de vernieuwing. Bij aanvang van de ondersteuning bespreken we in welke mate jullie mijn nabijheid wensen in de verschillende fasen. Mogelijks kan dit zich beperken tot het samenbrengen, brainstormen en beslissen waarna jullie alleen aan de slag gaan met de planning en uitvoering. Of ik wandel mee tot en met de uitvoering en evaluatie.

MAAK! er werk van en contacteer me voor een gratis en vrijblijvende kennismaking en vraagverheldering!