De trefwoorden ont-Moeten, Actief, krAchtig en omdenKen vormen samen de kern van de aanpak van MAAK! Ze weerspiegelen mijn visie op (de ondersteuning van) persoonlijke ontwikkeling.

   Werken aan verbondenheid als fundament voor persoonlijke groei en de verwezenlijking van je droom of project 
   Groeien naar een ruime blik en open brein. Niets moet. Alles mag. 
   Bewust eigen keuzes maken: Wat laat je los? Wat wìl je vasthouden? 

   Je bent en blijft zelf eigenaar 
   Beklijvend leren = ervaringsgericht leren 
   Beweging is belangrijk voor ons (creatief) denken 
   ‘Leren met je handen’ bevordert inzichten 
   Lichaamsbewustzijn is een toegangspoort tot zelfvertrouwen en daadkracht 
   Leren en creatief denken gebeurt buiten je comfortzone 
   Ook buiten de sessies ga je aan de slag

   Fundamenteel geloof in de eigen krAcht van elke mens 
   Ondersteuning inschakelen is sterk 
   Passie is een enorme krAcht die ontstaat vanuit je wortels
  De krAcht van de groep faciliteert ook persoonlijke ontwikkeling
  Elke stroming heeft z’n krAcht

  ‘Ja-maar’ wordt ‘Ja-en’
  Deconstrueren van problemen
  Construeren van mogelijkheden

Over omdenKen kan niemand je duidelijker en inspirerender vertellen dan Berthold Gunster zelf, dus laat ik het met plezier aan hem over.