Zonder terugbetaling kost een sessie €75. Hoewel jij die investering sowieso meer dan waard bent, kan dit toch een hele hap uit je budget zijn…

Zowel voor individuele begeleidingen ls voor groepsprogramma’s zijn er in heel wat gevallen terugbetalingen mogelijk. Dit dankzij mijn erkenning als klinisch orthopedagoog door de FOD Volksgezondheid, het Agentschap Zorg en Gezondheid en het RIZIV, registratie bij de Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen en contract met de GGZ-netwerken SaRa voor volwassenen en PANGG 0-18 voor jongeren.

ELP: EersteLijnsPsychologische zorg

De terugbetaling eerstelijnspsychologische zorg is toegankelijk voor:

 • kinderen, jongeren én volwassenen
 • die in orde zijn met het ziekenfonds (doktersvoorschrift is niet meer nodig!)
 • en die met een beperkt aantal eerstelijns-interventies geholpen kunnen worden
 • om hun levenskwaliteit te behouden of terug te vinden
 • door het bevorderen van hun zelfredzaamheid en veerkracht, en eventueel die van hun (familiale) context
terugbetaling

Mensen die tot deze doelgroep behoren, hebben recht op volgend aanbod:

 • 8 sessies individuele eerstelijnspsychologische zorg per 12 maanden voor volwassenen, vanaf 15 jaar
 • 10 sessies individuele eerstelijnspsychologische zorg per 12 maanden voor kinderen en jongeren tot 23 jaar (de leeftijdsgroep 15 tot 23 jaar kan dus zowel binnen de doelgroep jongeren als volwassene vallen, afhankelijk van de situatie en de hulpvraag)
 • De eerste sessie is gratis. De daaropvolgende sessies kosten 11 euro per sessie (4 euro in geval van verhoogde tegemoetkoming).
 • Sessies kunnen ook via videocommunicatie (online) plaatsvinden, behalve de eerste sessie; daar dient u fysiek aanwezig te zijn in de praktijk.
 • Deze kortdurende behandeling dient plaats te vinden bij zelfstandig psychologen/orthopedagogen die een overeenkomst met het netwerk hebben afgesloten. De lijsten van terugbetaalde eerstelijnspsychologen kunnen hier (voor volwassenen) en hier (voor jongeren) geraadpleegd worden.

>> Terugbetaling ELP bij MAAK!

Je vindt mij dus op bovenvermelde lijst met erkende en terugbetaalde psychologen en orthopedagogen.

Hoe kan je nu concreet beroep doen op deze terugbetaling als je bij mij een traject wil volgen:

 • Contacteer me via mail of telefonisch om te bespreken wanneer je zou kunnen starten.
 • Als er plek is om te starten, maak dan online een afspraak bij mij.
 • Breng naar je eerste afspraak een recent klevertje van je ziekenfonds mee.
 • De eerste sessie is gratis. We vervullen de nodige formaliteiten voor de terugbetaling en verkennen je hulpvraag.
 • De daaropvolgende sessies kosten €11,00 (of €4,00 bij verhoogde tegemoetkoming), te betalen in cash of (liever) via de Payconiq/Bancontact-app op je GSM. De rest van het bedrag wordt door de ziekteverzekering rechtstreeks aan mij betaald, zodat jij je daar verder geen zorgen over moet maken.
 • De sessies kunnen doorgaan in mijn praktijk te Ekeren of Kapellen, in de natuur, of online via videocommunicatie.

Ook voor jouw traject-met-terugbetaling blijf ik uiteraard trouw aan mijn aanpak: creatief-fysiek, op maat van jouw noden en met aandacht voor het proces dat zich ook buiten de sessies verderzet. We gaan dan samen aan de slag rond veerkracht (omgaan met tegenslagen, lichte angsten en depressieve gevoelens, sterker in je schoenen staan met meer zelfvertrouwen en probleemoplossingsvermogen, ontdekken welk pad jij met jouw talenten nu kan inslaan, …)

Terugbetaling door aanvullende ziekteverzekering

Op het Vlaams PatientenPlatform vind je de meest volledige en recente info m.b.t. terugbetalingen. Hieronder geef ik een beknopt overzicht van wat van toepassing is op begeleidingen door mij (volgens beschikbare info in juni 2020). Contacteer zeker je ziekenfonds voor correcte info over voorwaarden en vereiste documenten.

Onafhankelijk Ziekenfonds & Partena
terugbetaling

Enkel voor wie de extra verzekering Medicalia heeft.
Voor “alternatieve therapieën” (waaronder psychologie/orthopedagogie) is er een tegemoetkoming van 75% van het betaalde bedrag, met een maximum van € 600 per verzekerde per aansluitingsjaar. De tegemoetkoming geldt enkel voor raadplegingen.
Meer info

Liberale mutualiteit
terugbetaling

Kinderen en jongeren met recht op kinderbijslag: €20/sessie met een maximum van €120/jaar
Volwassenen die in orde zijn met de bijdrage voor aanvullende diensten: €10/sessie met een maximum van €60/jaar
Meer info

Vlaams & Neutraal Ziekenfonds
terugbetaling

Kinderen en jongeren t.e.m. 18 jaar: €10/sessie met een maximum van €100/jaar
Volwassenen: €10/sessie met een maximum van €50/jaar

Neutraal ziekenfonds Vlaanderen
terugbetaling

Iedereen: €10/sessie met een maximum van €50/jaar

Symbio

Iedereen: €10/sessie met een maximum van €60/jaar