Zonder terugbetaling kost een individuele coachingsessie €60/u. Deze prijs is inclusief btw, (creatieve) materialen, tussentijdse opvolging via mail. Hoewel jij die investering sowieso meer dan waard bent, kan dit toch een hele hap uit je budget zijn…

Voor deze individuele begeleidingen (en dus niet voor groepstrainingen of programma’s) zijn er in een aantal gevallen terugbetalingen mogelijk. Dit dankzij mijn erkenning als klinisch orthopedagoog, registratie bij de Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen en contract met het GGZ-netwerk SaRa.

ELP: EersteLijnsPsychologische zorg

terugbetaling

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid heeft sinds 2019 een budget voorzien voor de terugbetaling van eerstelijnspsychologische zorg. Dit is momenteel nog een proefproject dat later hopelijk uitgebreid zal worden. Het project kadert in de hervorming van de Geestelijke GezondheidsZorg in België. Men wil snellere en betaalbare zorg kunnen aanbieden zodat milde psychische klachten niet verergeren of een chronisch verloop krijgen.

In Antwerpen is het het GGZ-netwerk SaRA dat deze zorg organiseert. Zelfstandige psychologen/orthopedagogen kunnen een contract afsluiten met het netwerk en op die manier psychologische zorg aanbieden aan terugbetalingstarief (met tussenkomst van de verplichte ziekteverzekering).

Het kader van de FOD Volksgezondheid

De terugbetaling eerstelijnspsychologische zorg is toegankelijk voor:

terugbetaling
 • volwassenen vanaf 18 jaar (Binnenkort ook voor jongeren! ELP voor -18 is nog in opstartfase; ik volg het op de voet op)
 • met matig ernstige psychische klachten op het vlak van angst, depressie, alcoholgebruik, gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen
 • die beschikken over een verwijsvoorschrift van huisarts, psychiater, arbeidsgeneesheer of geriater
 • en die in orde zijn met het ziekenfonds

Mensen die tot deze doelgroep behoren, hebben recht op volgend aanbod:

 • 2 reeksen van 4 sessies eerstelijnspsychologische zorg
 • aan 11,20 euro per sessie (4 euro in geval van verhoogde tegemoetkoming).
 • Voor elke reeks van 4 sessies is een verwijsvoorschrift vereist.
 • sessies kunnen tot 30 juni 2020 ook via videocommunicatie plaatsvinden
 • deze kortdurende behandeling dient plaats te vinden bij zelfstandig psychologen/orthopedagogen die een overeenkomst met het netwerk hebben afgesloten. De lijst van terugbetaalde eerstelijnspsychologen kan hier geraadpleegd worden.

>> Terugbetaling ELP bij MAAK!

Je vindt mij dus op bovenvermelde lijst met erkende en terugbetaalde psychologen en orthopedagogen.

Hoe kan je nu concreet beroep doen op deze terugbetaling als je bij mij een traject wil volgen:

 • Praat met je huis- of arbeidsarts. Vermeld gerust zelf al de optie ELP; hij/zij zal dan oordelen of een doorverwijzing inderdaad aangewezen is.
 • Maak vervolgens een afspraak bij mij (binnen de 30 dagen na de doorverwijzing; vervolgafspraken binnen de 3 maanden na de vorige)
 • Breng naar je eerste afspraak de verwijzing mee, en een recent klevertje van je ziekenfonds.
 • De eerste afspraak (intake) duurt 60 minuten; alle volgende sessies duren 45 minuten.
 • De sessies kunnen online via videocommunicatie, of in mijn praktijk of in de natuur doorgaan. Dat spreken we samen af.
 • Je betaalt elke sessie aan mij slechts €11,20 (of €4,00 bij verhoogde tegemoetkoming), cash of via de Payconiq/Bancontact-app op je GSM. De rest van het bedrag wordt door de ziekteverzekering rechtstreeks aan mij betaald, zodat u zich daar verder geen zorgen over moet maken.

Ook voor jouw traject-met-terugbetaling blijf ik uiteraard trouw aan mijn aanpak: creatief-fysiek, op maat van jouw noden en met aandacht voor het proces dat zich ook buiten de sessies verderzet. We gaan dan samen aan de slag rond veerkracht (omgaan met tegenslagen, lichte angsten en depressieve gevoelens, sterker in je schoenen staan met meer zelfvertrouwen en probleemoplossingsvermogen, ontdekken welk pad jij met jouw talenten nu kan inslaan, …)

Terugbetaling door aanvullende ziekteverzekering

Op het Vlaams PatientenPlatform vind je de meest volledige en recente info m.b.t. terugbetalingen. Hieronder geef ik een beknopt overzicht van wat van toepassing is op begeleidingen door mij (volgens beschikbare info in juni 2020). Contacteer zeker je ziekenfonds voor correcte info over voorwaarden en vereiste documenten.

Onafhankelijk Ziekenfonds & Partena
terugbetaling

Enkel voor wie de extra verzekering Medicalia heeft.
Voor “alternatieve therapieën” (waaronder psychologie/orthopedagogie) is er een tegemoetkoming van 75% van het betaalde bedrag, met een maximum van € 600 per verzekerde per aansluitingsjaar. De tegemoetkoming geldt enkel voor raadplegingen.
Meer info

Liberale mutualiteit
terugbetaling

Kinderen en jongeren met recht op kinderbijslag: €20/sessie met een maximum van €120/jaar
Volwassenen die in orde zijn met de bijdrage voor aanvullende diensten: €10/sessie met een maximum van €60/jaar
Meer info

Vlaams & Neutraal Ziekenfonds
terugbetaling

Kinderen en jongeren t.e.m. 18 jaar: €10/sessie met een maximum van €100/jaar
Volwassenen: €10/sessie met een maximum van €50/jaar

Neutraal ziekenfonds Vlaanderen
terugbetaling

Iedereen: €10/sessie met een maximum van €50/jaar

Symbio

Iedereen: €10/sessie met een maximum van €60/jaar