De trefwoorden ont-Moeten, Actief, krAchtig en omdenKen vormen samen de kern van de aanpak van MAAK! Ze weerspiegelen mijn visie op (de ondersteuning van) persoonlijke ontwikkeling.

 Werken aan verbondenheid als fundament voor persoonlijke groei en de verwezenlijking van je droom of project 
 Groeien naar een ruime blik en open brein. Niets moet. Alles mag. 
 Bewust eigen keuzes maken: Wat laat je los? Wat wìl je vasthouden? 

[su_expand more_text=”Lees meer” less_text=”Sluit” height=”0″ link_color=”#600006″ link_style=”dotted” more_icon=”icon: chevron-circle-down” less_icon=”icon: chevron-circle-up”]

Verbondenheid

In creativiteitscoaching en co-creatietrajecten ontmoet je jezelf en andere betrokkenen écht, en leg je verbinding met jezelf en die anderen vanuit talenten en valkuilen, waarden en meningsverschillen, dromen en angsten.
Verbinding doet groeien; het is zelfs een voorwaarde.

Ik gebruik graag de voorstelling van verbondenheid a.d.h. van een appelboom. Voed de wortels, en hij zal gezonde vruchten dragen (Amen to that 😉 )

Loslaten?

Die échte ontmoeting, die leidt tot verbinding (en vruchten), gebeurt in een kader van ont-moeten. Jij kiest er zélf voor om in een traject te stappen, en ik zal je uitnodigen om alles los te laten wat je denkt te ‘moeten’.

‘Loslaten’ is een bijzonder concept. We hebben er vaak de mond van vol: “Ik moet leren loslaten”. Het komt er eigenlijk op neer dat je uitzoekt wat je precies wil vasthouden. Wat je WIL vasthouden. Jouw keuze, vanuit jouw wortels.
Ik daag je tijdens een traject uit om je blik te openen en een frisse wind door je brein te laten waaien door te confronteren, provoceren, filosoferen, inspireren. Je leert (terug) nieuwsgierig zijn en denken in mogelijkheden. Niets moet, alles kan. Als jij echter denkt dat iets moet, dan is dat helemaal prima! Maar dat bepaal jij dan zelf, en niemand anders.

Ik kies dan ook bewust voor het aanbieden van een gratis kennismakingsgesprek. Niemand mòet een traject aangaan. En een traject op zich kent geen vast verloop dat zich mòet voltrekken, waaraan je je onderwerpt. Ik hoop echter wel dat we elkaar kunnen ont-moeten, en ik naast jou een traject mag wandelen.

[/su_expand]

 Je bent en blijft zelf eigenaar 
 Beklijvend leren = ervaringsgericht leren 
 Beweging is belangrijk voor ons (creatief) denken 
 ‘Leren met je handen’ bevordert inzichten 
 Lichaamsbewustzijn is een toegangspoort tot zelfvertrouwen en daadkracht 
 Leren en creatief denken gebeurt buiten je comfortzone 
 Ook buiten de sessies ga je aan de slag

[su_expand more_text=”Lees meer” less_text=”Sluit” height=”0″ link_color=”#600006″ link_style=”dotted” more_icon=”icon: chevron-circle-down” less_icon=”icon: chevron-circle-up”]

Eigenaar

Ten eerste ben je zelf eigenaar van je proces of project, en dat vraagt een actief engagement. Iemand anders kan en zal het niet in jouw plaats doen. Iedereen heeft van tijd tot tijd ondersteuning of coaching nodig – de coche of koets die je helpt te geraken waar je wil zijn – maar de kaartlezer en bestuurder van die koets blijf jij zelf.

Ervaringsleren

Als je iets wil leren dat blijft plakken, dan vraagt dat om een ervaring die blijft plakken. Zo’n beklijvende ervaring kan van allerlei aard zijn, maar situeert zich steeds in een cyclus van iets doen, de gewaarwordingen en emoties die daarmee gepaard gaan, de reflecties erover, conclusies en/of nieuwe ideeën om mee te experimenteren (de leercyclus van Kolb). Die cyclus kent geen vast begin- of eindpunt; misschien ligt het startpunt van jouw voorkeur bij reflecteren, abstraheren of ideeën genereren. Wat jouw leerstijl ook is (of zal blijken tijdens de coachings), alle aspecten van de cyclus zijn van belang om tot betekenisvol leren te komen.

Beweging

Wij kunnen wel in vakjes denken, maar ons lichaam functioneert niet op die manier. Onze hersenen en ons denkvermogen staan niet los van de rest van ons lichaam, integendeel. Heel basaal hebben onze hersenen zuurstof nodig, en die zuurstof wordt voorzien door ons bloed. Hoe beter dat stroomt, hoe meer zuurstof in de hersenen. Beweging stimuleert onze bloeddoorstroming. Simpel, toch? Sporten stimuleert het creatief denken volgens o.a. deze cognitief psycholoog, maar zelfs gewoon geregeld wat rondwandelen heeft al tal van bewezen positieve effecten (bijv. op depressie en op creatief denken), legt ook deze hoogleraar neuropsychologie je vrolijk uit.

Ideeën en oplossingen schieten ons vaak te binnen als we even iets anders gaan doen dan bijv. achter de computer te blijven tobben, zoals een toertje wandelen of fietsen, je bureauladen uitmesten of het avondmaal alvast voorbereiden.

Vandaar dat ik graag ook wandelcoachings inlas, zeker aan het begin van een traject. Je komt dan letterlijk in beweging. Tenzij dat fysiek niet haalbaar is, gebeurt het (gratis) kennismakingsgesprek bij mij standaard tijdens een uurtje wandelen in de natuur. Dat heeft als bijkomend voordeel dat mensen doorgaans sneller op hun gemak zijn als ze de ander niet voortdurend moeten aankijken.

Denken met je handen

‘Denken met je handen’ is erg krachtig en brengt je sneller tot verbazende inzichten. Het toenemende succes van bijv. visual meetings en Lego Serious Play bevestigen mijn overtuiging hiervan. Je kan situaties, problemen, emoties, dromen, … veruiterlijken door tekenen, schilderen, boetseren, bouwen met Lego, knippen en plakken, door geluiden of muziekfragmenten aaneen te plakken of zelfs door gerechten te bereiden. Vervolgens kan je er letterlijk afstand van nemen en zie (hoor, voel, ruik, proef) je wat je eerst niet zag.

Die creatieve werkvormen in een coachingstraject zijn zeker niet kinderachtig, maar vormen ook geen academische discipline. Het zijn ‘maar’ middelen die je inzet om iets anders te bereiken, om je te ontwikkelen, en ze vereisen geen artistieke vaardigheden.
Anderzijds ontdek je al doende misschien een verborgen passie of talent. Dat merk je zo, als je in een flow geraakt; als het je schijnbaar geen moeite kost om ergens aan door te werken en de tijd geen issue meer is. Dat zou een mooie bonus zijn!

Lichaamsbewustzijn

Ik ga nog een stap verder in mijn overtuigingen over ‘leren’ dan mijn geloof in een toertje wandelen en creatieve werkvormen met je handen. Ons hele lijf bepaalt mee ons denken. Heb je er al eens bewust op gelet wat je allemaal gewaarwordt op momenten van stress, enthousiasme, angst, spanning, … Krijg je ’t warm of net koud? Hartkloppingen? Snelle ademhaling? Slappe benen? Kippenvel? Kriebels in je buik? Misselijkheid? Die fysieke ervaringen kunnen je weerhouden om toch die drempel te overwinnen zoals je het je eigenlijk had ingebeeld; om toch die deur te openen, die test af te leggen of die persoon aan te spreken; om toch te springen voor die droom of dat project waar je al zo lang mee in je hoofd loopt.

Die fysieke ervaringen kan je echter ook leren (her)kennen en controleren. Met een betere kennis van en controle over je lichaam, komt meer zelfvertrouwen en daadkracht. Indien van toepassing, werk ik tijdens coachings en groepstrainingen met het Rots&Water-programma – een zeer effectieve psychofysieke weerbaarheidstraining – en met relaxatie, rollenspellen, dramaoefeningen en forumtheater.

Uit je comfortzone!

Om jezelf tot iets nieuws van waarde te brengen, zul je dus uit je comfortzone moeten komen (aiaiai, moeten…). Google gerust eens ‘comfort-stretch-panic-model’ of ‘zones van Karl Rohnke’. Door uit je comfortzone te stappen, door jezelf uit te dagen in nieuwe situaties en contexten (of door je te laten uitdagen door je coach), trigger je je creativiteit en kom je tot leren. Stap voor stap vergroot je die comfortzone en uiteindelijk kan je uitdagingen aangaan die eerst nog voor complete paniek zorgden. Die paniekzone is te vermijden aangezien ze niets oplevert dan vecht-vlucht-vries-reacties. We houden de uitdagingen dus veilig genoeg.

En ja, je krijgt ook opdrachten mee om buiten de coachingssessie mee aan de slag te gaan. Actief zal het zijn! 

[/su_expand]

 Fundamenteel geloof in de eigen krAcht van elke mens 
 Ondersteuning inschakelen is sterk 
 Passie is een enorme krAcht die ontstaat vanuit je wortels
De krAcht van de groep faciliteert ook persoonlijke ontwikkeling
Elke stroming heeft z’n krAcht

[su_expand more_text=”Lees meer” less_text=”Sluit” height=”0″ link_color=”#600006″ link_style=”dotted” more_icon=”icon: chevron-circle-down” less_icon=”icon: chevron-circle-up”]

Eigen krAcht

Mijn aanpak vertrekt vanuit krAchtige concepten, zoals het belang van ont-moeten en verbondenheid, en mijn visie op actief leren. Bovenal vertrekt ze echter vanuit het geloof in de krAcht van ieder van ons om – met de juiste mensen om ons heen – telkens weer te kunnen geraken waar we willen zijn. ‘Telkens weer’ want er is eigenlijk geen vast einddoel.  Het is nooit ‘af’. Gelukkig maar. Eigenlijk gaat het om de krAcht om te kunnen blijven reizen, ontplooien, aanpassen. Groeikracht dus.

Met die ‘juiste mensen’ bedoel ik – naast je natuurlijke netwerk van familie, vrienden, collega’s – ook de extra ondersteuning waar je zelf naar op zoek gaat. Het inschakelen van derden getuigt op zich al van een sterkte.  
Zelf legde ik de voorbije jaren een eerder woelig traject af om te geraken waar ik nu ben (en graag ben). Ik zag een psychologe, een loopbaanbegeleider, volgde trainingen, had nood aan ondersteuning van VDAB en Starterslabo m.b.t. zelfstandige worden. Ik blìjf ook op zoek gaan naar vorming en intervisie. En ik zal niet uitweiden over de ondersteuning die ik en mijn gezin al nodig hadden (en nog nodig zullen hebben) om onze 3 fantastische zonen te kunnen bieden wat ze verdienen.

Die eigen (groei)krAcht komt voort uit je wortels (cf. de appelboom van verbondenheid): je talenten, de fundamenten van je relaties, je waarden en overtuigingen. Een goed gewortelde verbinding met al die aspecten, voedt passies die als sapstromen door je appelboom stuwen. 

krAcht van de groep

De krAcht van de groep (groepsdynamica) is iets waar ik ook heel bewust op inzet tijdens Creatieve Labo’s en teamcoachings. De fase van groepsontwikkeling is telkens opnieuw bepalend voor mijn rol en aanpak op dat moment om de ontwikkeling van de groep én elk individueel lid te kunnen faciliteren.

krAcht van kruisbestuiving

Tot slot is er de krAcht van alle verschillende stromingen binnen het uitgestrekte coachingslandschap. Ik haal voor geen enkele benadering of techniek mijn neus op, en zal er ook geen enkele heilig verklaren. Ik verkies zelf een eclectisch-integratieve houding waarbij ik inzet wat best past bij de perso(o)n(en) en de situatie. Uiteraard ligt de super power van ‘alles kunnen’ (helaas of gelukkig?) niet binnen mijn bereik, dus zal ik professioneel doorverwijzen waar nodig.

[/su_expand]

‘Ja-maar’ wordt ‘Ja-en’
Deconstrueren van problemen
Construeren van mogelijkheden

Over omdenKen kan niemand je duidelijker en inspirerender vertellen dan Berthold Gunster zelf, dus laat ik het met plezier aan hem over.